Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
040 01 KOŠICE, Masarykova 9

Zdravotnícke zariadenie: Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Dotazník spokojnosti pacientov

Vážená pani, vážený pán,

v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Zaujímajú nás Vaše zážitky, názory, postrehy, postoje a hodnotenia svojho pobytu u nás. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné a budú použité za účelom odstránenia prípadných existujúcich nedostatkov.

Ďakujeme za spoluprácu.

Ambulancia
Vaše pohlavie
Váš vek
Ako by ste ohodnotili rýchlosť a dostupnosť poskytnutej zdravotníckej starostlivosti?
Čas strávený v čakárni
Čas strávený v ordinácii
Čas čakania na výsledky vyšetrení
Možnosť objednať sa na konkrétny termín
Ordinačné hodiny ambulancie
Pripomienky
Ako by ste ohodnotili Vášho lekára a sestru?
Vypočujú Vás a venujú sa Vám
Vysvetlia Vám, čo chcete vedieť
Správanie a komunikácia lekára
Správanie a komunikácia sestry
Pripomienky
Ako by ste ohodnotili vybavenosť nášej ambulancie?
Upravenosť a čistota
Zariadenie a vybavenie
Pohodlnosť a bezpečnosť
Súkromie
Pripomienky
Doporučil/a by ste vašim rodinným príslušníkom, alebo priateľom naše zdravotnícke zariadenie?
Máte záujem o malý darček? Vyplňte prosím kontakt na seba:
Vaše kontakty: (tel.č.,E-mail)
Iné názory, návrhy a poznámky napíšte prosím tu:

Webmaster & design: Ing. Karol Nagy, © 2014.