Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
040 01 KOŠICE, Masarykova 9

Zdravotnícke zariadenie: Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Dotazník spokojnosti pacientov

Vážená pani, vážený pán,

v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Zaujímajú nás Vaše zážitky, názory, postrehy, postoje a hodnotenia svojho pobytu u nás. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné a budú použité za účelom odstránenia prípadných existujúcich nedostatkov.

Ďakujeme za spoluprácu.

Oddelenie
Vaše pohlavie
Váš vek
Ako by ste ohodnotili kvalitu, rýchlosť a dostupnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti?
Boli ste pred a počas pobytu dostatočne informovaný o režime dňa na oddelení, právach pacientov a cenníku poskytovaných služieb?
Boli ste spokojný s prístupom a komunikáciou ošetrujúceho lekára?
Boli ste spokojný s komunikáciou a starostlivosťou sestier na oddelení?
Boli ste dostatočne informovaný o vašej prebiehajúcej liečbe?
Boli ste spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou?
Boli ste spokojný s hygienou a kvalitou upratovania počas vášho pobytu?
Boli ste spokojný s vybavením izieb v našom zdravotníckom zariadení?
Ako ste boli spokojný s kvalitou stravy?
Ako ste spokojný s orientáciou v našom zdravotníckom zariadení?
Pripomienky
Doporučil/a by ste vašim rodinným príslušníkom, alebo priateľom naše zdravotnícke zariadenie?
Máte záujem o malý darček? Vyplňte prosím kontakt na seba:
Vaše kontakty: (tel.č.,E-mail)
Iné názory, návrhy a poznámky napíšte prosím tu:

Webmaster & design: Ing. Karol Nagy, © 2014.